Στοιχεία Επιχείρησης
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: FIRETEK Μ.Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ: 800540880
ΔOY : ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. : 128427701000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.Μ.Η. : ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ 40, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10445
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ : 30/06/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ
ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ: 115477754
ΔΟΥ : ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 100%
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ 40, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10445

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗ
ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ : 115477754
ΔΟΥ : ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ