Συντήρηση - Αναγόμωση Πυροσβεστήρα
Firetek | Πυρόσβεση Μύκονος Κυκλάδες

 

Ακολουθώντας τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την Συντήρηση πυροσβεστήρων και την Αναγόμωση πυροσβεστήρων  αναλαμβάνει τον έλεγχο πυροσβεστήρων σκόνης, αφρού, νερού και διοξειδίου. Το πλήρως πιστοϊημένο εργαστήριό μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας , εγγυώνται τον λεπτομερή έλεγχο του εξοπλισμού σας και σας τον παραδίδουν έτοιμο, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ελέγχου και καλής λειτουργίας.

Διαθέτουμε ετοιμοπαράδοτα τα περισσότερα πυροσβεστικά είδη.

 
 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ:
είναι ο ετήσιος έλεγχος που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που μας επιτρέπουν να είμαστε βέβαιοι ότι ο πυροσβεστήρας σαν συσκευή και σαν δοχείο πίεσης είναι κατάλληλος για χρήση.
 
 
 
 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ:
είναι το άδειασμα του δοχείου και επαναπλήρωση του με νέα σκόνη. Η αναγόμωση γίνεται είτε την κατά την  χρονική περίοδο που ορίζει η νομοθεσία είτε μετά από την χρήση του.
 
 
 
 

Η FIRETEK για την αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων στην Μύκονο χρησιμοποιεί ευρωπαικης προέλευσης πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ακρίβεια των μετρήσεων για την ασφάλεια του πελάτη.

Για να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας στον τομέα της ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αναλαμβάνουμε:
Μελέτη Πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Προμήθεια - Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Ειδών

(πυροσβεστήρες, συστήματα τοπικής εφαρμογής, πυροσβεστικές φωλιές, πυράντοχες πόρτες, κλπ)
 Προμήθεια - Εγκατάσταση συστημάτων Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης
 

 
 Επικοινωνήστε μαζί μας
Είμαστε στην διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία και να σας βοηθήσουμε
σε οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί.