ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Firetek | Μύκονος Κυκλάδες

Με μεγάλη εμπειρία ως Τεχνικός Ασφαλείας στην Μύκονο παρέχει υπηρεσίες για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) βάσει του Ν.3850/10.

Η Νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα (1) εργαζόμενο

Ο Τεχνικός Ασφάλειας της FIRETEK συνεισφέρει στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων καθώς:
Συμβουλεύει για τον προγραμματισμό των εργασιών, την επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση ασφαλών θέσεων εργασίας και γενικά για την πρόληψη ατυχημάτων.
Ελέγχει την ασφάλεια των μηχανημάτων και τις μεθόδους εργασίας.
 Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
 Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
 Συντάσσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
 Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο της εργασίας τους
 Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 Συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας


Στην FIRETEK θα βρείτε τα πάντα γύρω από Μέτρα Ατομικής Προστασίας (κράνη, μάσκες, γάντια, ανακλαστικά γιλέκα, προστατευτικά ακοής) και Σημάνσεις διαφόρων ειδών και διαστάσεων.

Τέλος για να καλύψουμε την Ασφάλεια και στον Ναυτιλιακό κλάδο επεκταθήκαμε και στον τομέα της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ για πλοία, επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Έτσι διατίθενται ολοκληρωμένα όλες οι υπηρεσίες ναυτιλιακών σωστικών:
 Έλεγχος σε Σωστικά Μέσα
 Πυροσβεστήρες - Πυροσβεστικά Είδη ναυτιλίας
 Φαρμακεία
 Φωτοβολίδες

 
 Επικοινωνήστε μαζί μας
Είμαστε στην διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία και να σας βοηθήσουμε
σε οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί.